Graphi.CZ


Vítejte na Graphi.CZ

Na začátku byl jeden vánoční dárek, kurs Kreslení pravou mozkovou hemisférou v Serafinu.
Zvědavost, jestli je to vůbec možné, aby naučili kreslit opravdu každého.
Pochybnosti, co když právě já budu ta jediná osoba, která se to nenaučí.
Úžas nad svým prvním obrázkem, který se kreslil vzhůru nohama, a přesto se podobal předloze.
Nadšení, když všichni poznali výsledný portrét.
Radost z toho, co jsme dokázali.

Následovaly další kurzy – pastelka, pastel, reálná kresba, akvarel, akryl, olej.
Větší jistota, ale i tak pořád ještě strach z prázdného plátna, soupeřící s nesmělou myšlenkou, že to dokážu.
Neskutečná radost, když je obraz hotový a líbí se.

Tak ať se líbí i Vám! =)
Pokud byste chtěli koupit některý z našich obrazů, napište nám! ;)

Welcome to Graphi.CZ

In the beginning, there was a Christmas present -- Drawing on the right side of the brain -- a course in Serafin.
The curiosity whether it is really possible that they can train everyone.
The doubts what if I would be the only one who cannot learn this.
The amazement at the first picture drawn upside down and yet it was true to the model.
The excitement when everybody recognized the final portrait.
The delight of what we have accomplished.

More courses followed -- crayon, pastel, realistic drawing, water colour, acrylic, oil.
Increased confidence, but still the fear of an empty canvas, competing the timid thought that I can do it.
The fantastic happiness when the painting is finished and people like it.

We wish you like it too! =)
Would you like to buy some of our pictures, just drop us a message! ;)

Petr Sládek & Petra Sládková

Kontakt e-mail:
petra-sladkova@centrum.cz
petr.sladek@slady.net


Copyright © 2015 Graphi.CZ